Pošalji upit


Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste isključivo za obradu mog upita, te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da će moji podaci biti izbrisani najkasnije u zakonskom roku. Također sam upoznat sa činjenicom da putem e-maila info@expera.hr u svakom trenutku mogu uložiti prigovor na spremanje, obradu i korištenje mojih osobnih podataka. U tom slučaju će moji osobni podaci biti izbrisani, odnosno, onemogućit će se njihovo korištenje.