GDPR

GDPR

General Data Protection Regulation - Opća uredba o zaštiti podataka

Pošaljite upit

Što je GDPR?

GDPR je Opća uredba o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Zakon o provedbi Uredbe donesen je 27. travnja 2018. godine.

Zaštita osobnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred organizacije bilo da je riječ o osobnim podacima korisnika ili zaposlenika. Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su osobni podaci pohranjeni, u koju svrhu i do kada se smiju koristiti.

Preuzmi uredbu

Pojmovi vezani uz Uredbu

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 (805)

Više »

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO - Data Protection Officer) mora imati holistički pogled na ukupno poslovanje i biti neovisan od voditelja obrade. Glavni zadatak mu je da potpuno neovisno omogući primjenu odredbi Uredbe u  organizaciji/društvu/tijelu javne vlasti. Službenik za zaštitu osobnih podataka mora imati znanje eksperta i praktično iskustvo vezano uz zaštitu osobnih podataka te mora dobro razumjeti Uredbu za zaštitu osobnih podataka.

 

Više »

Zašto vanjski službenik za zaštitu podataka

Opća uredba o zaštiti podataka dopušta da se poslovi službenika za zaštitu podataka (DPO) prepuste  vanjskoj kvalificiranoj osobi koja ima potrebna znanja i iskustvo. U slučaju da:

  • nema potrebe za službenikom za zaštitu podataka na puno radno vrijeme;
  • zaposlenici nemaju dovoljno vremena za dodatni posao ili su u sukobu interesa;
  • zaposlenici nemaju potrebne vještine.

Kontaktirajte nas putem obrasca

Više »