Vanjski službenik za zaštitu podataka

Opća uredba o zaštiti podataka dopušta da se poslovi službenika za zaštitu podataka (DPO) prepuste  vanjskoj kvalificiranoj osobi koja ima potrebna znanja i iskustvo. U slučaju da:

  • nema potrebe za službenikom za zaštitu podataka na puno radno vrijeme;
  • zaposlenici nemaju dovoljno vremena za dodatni posao ili su u sukobu interesa;
  • zaposlenici nemaju potrebne vještine.

Svojim znanjem i iskustvom možemo Vam jamčiti kvalitetno obavljanje poslova vanjskog službenika za zaštitu podataka (DPO - Data Protection Officer):

mr. sc. Nenad Težak, dipl. inf.
Microsoft Certified Technology Specialist
stalni sudski vještak za informatiku

Više od 30 godina bavi se projektiranjem, razvojem, uvođenjem i održavanjem poslovnih informacijskih sustava. Specijaliziran je za sigurnost informacijskih sustava i računalnu forenziku. Od 2001. godine stalni je sudski vještak za informatiku.

mr. sc. Anica Ister Težak, dipl. inf.
stalni sudski vještak za informatiku

Više od 30 godina bavi se projektiranjem, razvojem, uvođenjem i održavanjem poslovnih informacijskih sustava. Specijalizirana je za područje ljudskih resursa i primjenu ISO standarda. Od 2014. godine stalni je sudski vještak za informatiku.

Kontaktirajte nas putem obrasca