Novosti

GDPR - Novosti i informacije vezane uz primjenu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - GDPR

10. siječnja 2018 19:09 0

Europska unija donijela je prošle godine novi regulatorni okvir za zaštitu privatnosti naziva Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, kraće GDPR). Uredba će stupiti na snagu 25. svibnja 2018. i za razliku od direktive iz 1995. bit će direktno primjenjiva u državama članicama bez potrebe za implementacijom u nacionalno zakonodavstvo.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) određeni voditelji obrade i izvršitelji obrade dužni su imenovati službenika za zaštitu podataka (DPO). To vrijedi za sva tijela javne vlasti i javna tijela (bez obzira na to koje podatke obrađuju) i za ostale organizacije čija je osnovna djelatnost sustavno i opsežno praćenje pojedinaca ili koje obrađuju posebne kategorije osobnih podataka u velikoj mjeri. Čak i kad se Općom uredbom o zaštiti podataka izričito ne zahtijeva imenovanje službenika za zaštitu podataka, za organizacije može biti korisno dobrovoljno imenovanje službenika za zaštitu podataka.